Filipa is een praktijk die equitherapie en individuele begeleiding aanbiedt voor kinderen en jongeren. Bij equitherapie wordt er gebruik gemaakt van orthopedagogisch voltigeren (zittend op het paard). In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij jonge kinderen, wordt de leidtechniek ingezet.  Hierbij loopt de therapeut aan een kant naast het paard mee en een assistent aan de andere kant.

Er wordt gestart met intakegesprek dat ongeveer 1 uur duurt. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht, de wensen en verwachtingen besproken. Er wordt samen een doestelling opgesteld. Praktische zaken worden besproken en er wordt kennis gemaakt met het therapiepaard. Na deze afspraak wordt een behandelplan opgesteld. Er worden 10 sessies ingepland. Om de 5 sessies vindt een evaluatie plaats, hierin worden ontwikkelingen besproken en de doelstelling eventueel bijgesteld.

De equitherapie sessies duren ongeveer 1 uur, bij jonge kinderen (4-6 jaar) wordt soms gekozen voor kortere sessies.  

 

 

Elke equitherapiesessie zal bestaan uit de volgende onderdelen:

-          Begroeting van elkaar en het paard

-          Het paard uit de weide halen

-          Het borstelen en optuigen van het paard

-          Het opwarmen samen met het paard

-          Oefeningen / spelletjes op het paard

-          De wensoefening

-          Het gezamenlijk aftomen en evalueren

-          Elkaar gedag zeggen en het paard naar de weide brengen.

 

De individuele begeleiding heeft als doel te activeren en ondersteunen. Er vinden activiteiten plaats met of rond de paarden. hierbij wordt gewerkt aan vooraf vastgestelde doelen. 

 

Indien gewenst wordt equitherapie gecombineerd met andere therapievormen zoals ouderbegeleiding en EMDR.

 

aanbod1aanbod2aanbod3