De naam van de praktijk is Filipa. De naam Filipa is afkomstig van de Griekse naam Philippos, afgeleid van de Griekse woorden Philos (vriend) en Hippos (paard), en betekent paardenvriend.

Als een goede vriend kan het paard een relatie met je aangaan, hij vormt een vertrouwensband met je, hij steunt je onvoorwaardelijk en beweegt samen met jou in harmonie. Je kan je zo geborgen voelen in een veilige gestructureerde en stimulerende driehoeksrelatie: therapeut -paard - cliënt.

Het woord paardenvriend heeft ook betrekking op de dialoog tussen therapeut en paard en dient als model voor de dialoog tussen de therapeut/co-therapeut en de cliënt. Het functioneren van de relatie tussen therapeut en paard vormt een model voor de cliënt: ‘zoals deze twee met elkaar omgaan en elkaar begrijpen en vertrouwen, zal er ook met mij worden omgegaan en kan ik hen allebei vertrouwen’. Het paard is niet slechts een hulpmiddel of speeltoestel, het is een individu dat een actieve rol speelt in de relatiedriehoek van paard - cliënt - therapeut.

Het therapiepaard wordt met respect behandeld en dient lichamelijk en geestelijk gezond te zijn. Alleen een paard dat goed in zijn vel zit, kan de taak van co-therapeut op zich nemen. Dit betekent dat de paarden volgens de regels van de klassieke leer getraind worden. Daarnaast worden de paarden op een natuurlijke en paardvriendelijke manier gehuisvest. Ze hebben een inloopstal en 24 uur per dag bewegingsvrijheid en mogelijkheid tot weidegang. 

 

 

uitleg filipa